Arama Site Ağacı Anasayfa


Hakkımızda

HALK KÜTÜPHANELERİ

 

Kadın, erkek, her yaşta her düzeyde ve her meslekten okuyucunun çeşitli konularda hazırlanmış eserlerden ücretsiz, serbestçe ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayan, hizmet verdiği bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına yardımcı kaynak oluşturan kurumlardır.

Halk Kütüphaneleri, yaş, ırk, cinsiyet, inanç, milliyet, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin yediden yetmişe bütün halka hizmet götürmek gibi evrensel bir amaçla hizmet verirler.

Halk Kütüphaneleri bu amaca ulaşabilmek için, her türden ve her formattan materyali toplar, düzenler ve hizmete sunar.

 

 

BUCAK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

 

Bucak İlçe Halk Kütüphanesi bugünkü Oğuzhan İlkokulunun batısında bulunan Kızılay’a ait ahşap binada Çocuk Kütüphanesi olarak 31.03.1956 yılında hizmete başlamıştır. Kütüphane hizmetlerinin daha iyi ve verimli verilebilmesi için Bucak Belediyesi’nce oluşturulan kitaplıkla birleştirilerek 1970 yılında Bucak Belediyesi hizmet binasının dördüncü katına taşınmıştır.

Kültür Bakanlığı’nın 12.04.1978 tarih, 268/681 sayılı kararı ile “İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu” adını almıştır. 08.09.1990 tarih, 20629 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 90/816 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve Kültür Bakanlığı’nın 25.02.1991 gün, 604 sayılı Onayı ile “Bucak İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü” adını almıştır. Halen bu ad altında hizmet vermektedir.

        

         HİZMET BİNASI :

 

      Kütüphanemiz 24/04/2006 tarihinden bu yana yeni binasında hizmet vermektedir. Kültür Merkezimiz çok amaçlı solonlar ve kütüphane bölümü olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır.

 

         1-Kütüphane Bölümü :

Kütüphane bölümü bodrum, zemin ve birinci katlardan oluşmaktadır. Bodrum kat kalorifer dairesi, jeneratör odası ve depolardan oluşmaktadır. Zemin katta antre, müdür odası, memur odası, fotokopi odası ve çocuk okuyucu salonu bulunmaktadır. Binamız 1.668 m² kapalı kullanım alanından oluşmaktadır.

       Birinci kat İnternet hizmet odası, galeri, 2 yetişkin okuyucu salonu, çay ocağı ve süreli yayın okuyucu salonundan oluşmaktadır. İnternet salonumuz 30 bilgisayarla Kütüphanemiz üyelerine hizmet vermektedir. Çocuk okuyucu salonumuz 72 kişilik, yetişkin okuyucu salonumuz 44 kişilik oturma yerine sahiptir. Çocuk okuyucu salonunda çocuklara ve yetişkinlere yönelik Türk ve yabancı edebiyatlara ait roman, hikâye, deneme, hitabet ve çeşitli konulara ait kitaplarla çocuklara yönelik ansiklopediler bulunmaktadır. Yetişkin okuyucu salonunda ise genel konular, felsefe ve psikoloji, din bilim, sosyal bilimler, dil bilimleri, nazari bilimler, uygulamalı bilimler, güzel sanatlar, Türk şiiri, Türk tiyatrosu, biyografi, coğrafya bilimleri, Atatürk kitapları ve ansiklopediler bulunmaktadır. İkinci yetişkin okuyucu salonumuzda tarih konularını içeren yayınlar bulunmaktadır.

 

2-Çok Amaçlı Salon Bölümü :

Çok amaçlı salon kısmı ise, bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat boş atıl durumdadır. Zemin kat fuaye, sergi salonu, makinist odası, çok amaçlı salon ve dekor odasından oluşmaktadır. Çok amaçlı salonumuz 253 kişi kapasitelidir.

 

KOLEKSİYON DURUMU:

 

Kütüphanemize 2018 yılında 359 adet bağış, 2.057 adet de satın alma yoluyla olmak üzere 2.416 materyal gelmiştir. Materyallerimizin 47 adedi CD ve ses kaseti türündeki yayındır. Kütüphanemizde 16 adet eski harfli Türkçe, 40.181 adet yeni harfli Türkçe, 393 adet de yabancı dillerde materyal bulunmaktadır.

Kütüphanemizdeki 31.12.2018 tarihi itibariyle bulunan 40.590 adet materyal ve konulara göre dağılımları aşağıya çıkarılmıştır.

 

000-Genel Konular............................................  1.319

100-Felsefe ve Psikoloji..................................... 1.286

200-Din................................................................ 2.005

300-Toplum Bilimleri...........................................8.580

400-Dil ve Dilbilim..............................................    492

500-Doğa Bilimleri ve Matematik......................... 705

600-Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji................1.279

700-Sanatlar........................................................ 1.301

800-Edebiyat ve Retorik................................... 19.676

900-Coğrafya, Tarih ve Yardımcı Disiplinler..... 3.947

                                                                             TOPLAM: 40.590

          KÜTÜPHANEMİZDEKİ KİTAPLARIN ÇOCUK VE YETİŞKİN

          OLARAK DAĞILIMI:

 

           Çocuk kitapları            : 13.235
         Yetişkin kitapları          : 27.355

      

 


Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1268 kez gösterilmiştir.