Arama Site Ağacı Anasayfa

 Neredeyim : Mevzuat  

Mevzuat

                                                  ÇEŞİTLİ MEVZUAT

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14232/kultur-ve-turizm-bakanligi-teskilat-ve-gorevleri-hakkin-.html

 

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14656/halk-kutuphaneleri-yonetmeligi.html

 

Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/4857,ek-kutuphane-hizmet-esaslari.pdf?1 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14506/kultur-ve-turizm-bakanligi-yayin--secme-yonetmeligi.html

 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu:

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6279.pdf 

 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14663/bandrol-uygulamasina-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-y-.html 

 

Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,85949/edebiyat-eserlerinin-desteklenmesi-hakkinda-yonetmelik.htm 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,43028/kultur-ve-turizm-bakanligi-personeli-disiplin-amirleri-.html

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19735&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Turizm%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Personeli%20G%C3%B6revde%20Y%C3%BCkselme%20ve%20Unvan%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi 

 

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu:

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3628.pdf

 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx? 

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu:

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14201/bilgi-edinme-hakki-kanunu.html

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=657

 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4734 

 

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4735&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4735 

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10691&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KAMU%20%C4%B0DARELER%C4%B0NE%20A%C4%B0T%20TA%C5%9EINMAZLARIN%20TAHS%C4%B0S Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2947 kez gösterilmiştir.