Arama Site Ağacı Anasayfa


Kuruluş ve Tarihçe

HALK KÜTÜPHANELERİ

 

Kadın, erkek, her yaşta her düzeyde  ve her meslekten okuyucunun çeşitli konularda hazırlanmış eserlerden ücretsiz, serbestçe ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayan, hizmet verdiği bölgenin  kültürel, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına yardımcı kaynak oluşturan kurumlardır.

 

Halk Kütüphaneleri, yaş, ırk, cinsiyet, inanç, milliyet, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin yediden yetmişe bütün halka hizmet götürmek gibi evrensel bir amaçla hizmet verirler.

 

Halk Kütüphaneleri bu amaca ulaşabilmek için, her türden ve her formattan materyali toplar, düzenler ve hizmete sunar.

BUCAK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

       Bucak İlçe Halk Kütüphanesi bugünkü Oğuzhan İlkokulunun batısında bulunan Kızılay’a ait ahşap binada Çocuk Kütüphanesi olarak 31.03.1956 yılında hizmete başlamıştır.

            Kütüphane hizmetlerinin daha iyi ve verimli verilebilmesi için Bucak Belediyesi’nce oluşturulan kitaplıkla birleştirilerek 1970 yılında Bucak Belediyesi hizmet binasının dördüncü katına taşınmıştır.

            Kültür Bakanlığı’nın 12.04.1978 tarih, 268/681 sayılı kararı ile “İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu”  adını almıştır. 08.09.1990 tarih, 20629 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 90/816 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve Kültür Bakanlığı’nın 25.02.1991 gün, 604 sayılı Onayı ile “Bucak İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü” adını almıştır. Halen bu ad altında hizmet vermektedir.

             HİZMET BİNASI :

      

       Kütüphanemiz Bucak Belediyesi Hizmet binasının 4. katında yaklaşık 110 m²’ lik bir alanda bulunduğu katın yarısında hizmet vermekteydi.

İlçemizde Kültür Merkezi yapımı çalışmaları 1997 yılında İlçemiz Yeni Mahalle, Fidan Çıtlık mevkiinde bulunan tapunun 12 pafta, 173 ada, 1.822 parsel numarasında hazine adına kayıtlı 3.207 m² yüzölçümlü  tarla vasfındaki taşınmaz malın imar planında  Kültür Merkezi yeri olarak ayrılması ve Burdur Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün Valilik Makamı’ndan almış olduğu  25.11.1997 tarihli onaylarıyla da belirtilen yerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı’na  tahsisiyle başlamıştır. 1997 yılının Aralık ayında yedi milyar Türk Lirası ödenek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gönderilmiş ve bu ödenek Burdur Özel İdare Müdürlüğü’ne Kültür Merkezi yapımı için aktarılmıştır. Gelen ödeneğin çok yetersiz olması nedeniyle binaya başlanamamıştır.

Daha sonra 2002 yılında Burdur İl Özel İdaresi’nce tekrar Kültür Merkezi binası yapılması gündeme gelmiştir.  Mevcut arsanın İlçe merkezine ve toplu taşıma araçlarının geçtiği yola uzak olması nedeniyle bedel ödemeksizin İlçe merkezinde ve toplu taşıma araçlarının geçtiği yol üzerinde yeni bir arsa temin edilmesi yoluna gidilmiştir. Konuyla ilgili olarak İlçemiz Halk Kütüphanesi Müdürlüğü çalışma başlatmış ve mevcut arsanın İlçemiz Konak Mahallesi olukaltı mevkiinde Bucak Belediyesi ve 15 verese üzerine kayıtlı tapunun 30 –M-4D, 120 ada, 957 nolu parsel (866 m²) ile Hüseyin TÜRKEL adına kayıtlı aynı mevkide bulunan 35 pafta, 120 ada, 244 nolu parseller in(1.332 m²)  bedel ödemeksizin takas yapılması için ilgili şahısların uygun görüşlerini almıştır. Daha sonra İmar planında Bucak Belediyesi Encümen’inin 20/08/2002 tarih, 246 nolu kararı ile gerekli değişikliğin ve takasın yapılaması uygun görülmüştür.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2002 tarih, 28992 sayılı kararıyla da anılan arsaların takasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Burdur Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nce 09.12.2002 tarihinde 244 ve 957 nolu parsellerde bulunan toplam 2.189 m²  arsanın tahsisi yapılmış, 26.02.2003 tarihinde ise anılan parseller birleştirilerek 90  m² si yola terk edilerek 1079 nolu parselde 2.108 m²  olarak tescil edilmiştir. Bu arsanın 03.12.2003 tarihinde Kültür Merkezi yapılmak üzere 2 yıllığına ön tahsisi uygun görülmüş ve iki yılın bitimine kadar binaya başlanmaması durumunda ön tahsisin herhangi bir yazışmaya meydan verilmeden kalkmış sayılacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine proje hazırlanma aşamasına geçilmiştir. Bucak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Mimaresi Ümran KURT tarafından proje hazırlanmış ve yapılacak binanın maketi de hazırlanarak Burdur Valiliği’ne teslim edilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binası arkasında, İl Özel İdaresi tarafından 2004 Eylül ayında yapılan ihale sonucu 06 Ekim 2004 tarihinde inşaatına başlanan 1067 m² lik alanda Kültür Merkezi yapımı 20/10/2005’te tamamlanmıştır. Binanın kapalı kullanım alanı 1.760 m² civarındadır. 24 /04/2006 tarihinde Kütüphanemiz Bucak Kültür Merkezi’ne taşınarak bu binada hizmet vermeye başlamıştır.

Kültür Merkezimiz çok amaçlı solonlar ve kütüphane bölümü olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. 

Kültür Merkezimizin binası 2008 yılında bir protokolle 12/09/2008 tarihinde Burdur İl Özel İdaresi’ne devredilmiştir. 2014 Yılının Haziran ayında İl Özel İdaresi binanın masraflarını karşılayamayacağını gerekçe göstererek tahsisini kaldırtmıştır.

 

       KOLEKSİYON  DURUMU :

Kütüphanemize 2013 yılında 557 adet bağış, 2.530 adet de satın alma yoluyla olmak üzere 3.087 materyal gelmiştir. Bu yayınlardan 4 adedi CD türü yayındır.  Gelen materyallerin 3.051 adedi Türkçe,  36 adedi de yabancı dillerdedir.                  

Kütüphanemizdeki 2013 yılı sonu itibariyle bulunan 31.101 adet materyal ve konulara göre dağılımları aşağıya çıkarılmıştır:

        KÜTÜPHANEMİZDEKİ KİTAPLARIN ÇOCUK VE YETİŞKİN OLARAK DAĞILIMI:

Çocuk kitapları                   : 8.765

Yetişkin kitapları                : 22.336Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 710 kez gösterilmiştir.