Arama Site Ağacı Anasayfa


Odunc Materyal Alma Kuralları

    
   1.  Üyelerimiz, 15 günlük süre için 3 kitap ödünç alabilirler.

   2.  Yalnızca kütüphane üyeleri, ödünç alma hakkına sahiptirler.

   3.  Ödünç alınan kitabın iade tarihi, işlemi yapılırken ödünç alınan kitap
        içinde bulunan tarih pusulasına kaşe ile basılmaktadır.


   4. 
Ödünç alınan kitap veya diğer materyalin söz konusu tarihte veya bu
        tarihten önce kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir.  


   5. 
Üye, ödünç süresini uzatmak istediği takdirde, ödünç aldığı kitap ile
        Kütüphane Ödünç Verme Bölümüne başvurabilir veya telefonla süre
        uzatımı isteyebilir.
  
   6. 
Ödünç alma işlemi yenilenmeyen (ödünç süresi uzatılmamış) kitap veya
        diğer materyal Kütüphane dışına çıkartılamaz.


   7. 
Gerektiğinde Kütüphane Müdürlüğü iade tarihinden önce ödünçteki
        herhangi bir kitap veya diğer materyalin iadesini talep edebilir.

  
   8. 
Ödünç alınan her kitap veya materyalin sorumluluğu, kütüphaneye iade
        edilinceye kadar ödünç alan üyeye aittir.

  
   9. 
Üye ödünç alacağı herhangi bir kitap veya diğer materyali, ödünç
        almadan önce hasarlı olup olmadığı konusunda kontrol etmelidir.


  10.  
Ödünç alınan herhangi bir kitap veya diğer materyalin iade edildiğinde
         hasarlı
olması durumunda bunun sorumluluğu ödünç alan üyeye aittir.

  11.
Ödünç alınan kitap veya diğer materyali zamanında kütüphaneye iade
       etmek ödünç alan üyenin sorumluluğundadır.


  12.
Üye ödünç aldığı herhangi bir kitap veya diğer materyali, kayıp veya
       hasar sebebi ile iade edemeyecekse, konu ile ilgili olarak kütüphaneyi
       derhal bilgilendirmesi gerekmektedir.

  13.
Ödünç verilen herhangi bir kitap veya diğer materyalin, kaybı ya da tahrip
       edildiği durumlarda kitap ya da materyalin üye tarafından yenisinin
       alınması, yenisi temin edilemiyorsa rayiç bedelinin ödenmesi
       gerekmektedir. Zararın giderilmemesi halinde, üyenin ödünç alma hakları
       duruma göre geçici veya daimi olarak engellenir. Üye ilgili sorun
       çözüldüğü takdirde tekrar ödünç alma hakkına sahip olur.


Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1091 kez gösterilmiştir.