Arama Site Ağacı Anasayfa


İlçe Hakkında Genel Bilgiler

BUCAK İLÇESİ

       Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. İlçe merkezi Burdur'a 46 km, Isparta'ya 70 km, Antalya'ya 84 km uzaklıktadır. Bucak Burdur iline bağlı ve Burdur'un en büyük ilçesidir. İlçenin kuzey-doğusunda Roma Dönemine ait "Kremna Antik Kenti" ve Kocaaliler Beldesinde Toros Dağları üzerinde “Milias ve Sia Antik kentleri”, Kestel köyünde “Kodrula Antik Kenti” bulunmaktadır. Susuz Kervansarayı ve İncirhan Kervansarayı önemli Selçuklu eserlerindendir. Bucak, Toros dağlarının batı kolları arasında kurulmuş, İlçenin içinden geçen Antalya-Burdur karayolunun doğu bölümünde kalan topraklar genellikle dağlık, batı bölümünde kalan topraklar ise genellikle ovalıktır. Bucak ilçesinin en yüksek dağı 2.336 m yükseklikte olan Kestel dağı (Katrancık Dağı)dır. İlçenin en büyük ovası ise Bucak ovası olarak adlandırılan bölgedir. Bu bölgenin içinde kurutulan ve üretime açılan Kestel gölünün 20.000 dekar alanı da bulunmaktadır. Burdur-Antalya Karayolunun 45. kilometresinde bulunan Bucak, doğuda Sütçüler, güneyde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur, Çeltikçi ve Ağlasun ile çevrilidir. Bucak ilçesinin %67 ormanlık alandır. Ormanlık alanda çam, ardıç, köknar, sedir vb. ağaçların yanında bölgenin karakteristik bitki örtüsü olan makilerde bulunmaktadır.

 

   Bucak’ta Bulunan Mesire Yerleri, Görülmeye Değer Mekânlar:

 

1.    Karacaören Barajı ve Kargı Barajı çevresi: İlçe merkezine 40 km. 

    uzaklıktadır.  Baraj göllerinin çevresi mesire için çok uygundur.

2.      Ergenligür: Bucak-Karacaören yolu üzerindedir.

3.      Kovalı Pınarı: Bucak –Çamlık yolu üzerindedir.

4.      Kremna: Çamlık Köyü’ndedir.

5.      Sazak: Bucak-Taşyayla Köyü yolu üzerindedir.

6.      Katran Dağı: İlçe merkezi yakınlarındadır. Piknik için uygundur.

7.      Kumar Yaylası: İlçe merkezi yakınlarındadır. Piknik için uygundur.

8.      İncirhanı: Tarihi İncirhanı çevresi piknik için uygundur.

9.      Üçgöze:İncirdere Köyü’ndedir. Piknik için uygundur.

10.  Başgöze: Kuşbaba Köyü’ndedir. Önemli bir mesire yeridir.

11.  Çamlaraltı: Antalya-Burdur karayolu üzerindedir. Önemli bir 

     dinlenme yeridir.

12.  Seferyitiği Mağarası: İncirhanı’nın 100m kuzeyindedir. Küçük bir

     girişi vardır. Mağaranın içinin Burdur Müzesi yetkililerince resmi 

     çekilmiştir. Islah edilip turizme kazandırılması gerekmektedir.

     Mağara sarkıt ve dikitleriyle İnsuyu Mağarasına benzemektedir.

13.  Öğretmen Hüseyin Özcan’ın Özel Müzesi: Bucaklı öğretmen

     Hüseyin Özcan, yöremizde kullanılan ama bugün teknik araçların

     gelmesiyle kullanılmayan eserleri, eski giysileri, işlemeleri vb.

     eşya ve araçları kültür varlıklarımız olarak derlemiştir.

     Derlemeleri evinin bir katında sergilemekte ve isteyen

     ziyaretçilere izletmektedir. Yöremizin kültür dokusunu çok güzel

     bir şekilde tanıtan, korunmasını sağlayan bu özel müzenin ilçemiz

     açısından değeri büyüktür. Öğretmen Hüseyin Özcan’ın özel

     müzesi görülmeye değer bir mekândır.

14.   Pınarbaşı: Kestel Köyü’ndedir. Pınarbaşı’nda su kaynakları,

     alabalık havuzları bulunmaktadır. Suyuyla, havasıyla, kır

     lokantasıyla ve piknik alanıyla çok güzel bir mesire yeridir. İlçe

     içinden ve dışından Pınarbaşı’na pek çok kişi dinlenmek amacıyla

     gelir.

 

ALTYAPI:

 

İlçe sınırları içinde bulunan Kızılsu ve Onaç Çayı üzerinde sel kapanları yapılarak araziye olan olumsuz etkileri önlenmiştir. İlçenin doğusunda Isparta'nın Eğirdir ilçesinden doğup Akdeniz’e dökülen Aksu Nehri; Çamlık beldesi ile Elsazı, Karacaören, Kızıllı ve Kargı köyleri sınırları içinde verimli bir ova oluşturmuştur. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nce, bu akarsu üzerinde sulama, taşkından koruma ve elektrik üretme amaçlı Karacaören 1 ve Karacaören 2 baraj inşaatları bitirilmiş ve her iki barajda elektrik üretimine başlanmıştır. Ayrıca 2005 yılında sulama amaçlı Onaç Barajı hizmete girmiştir. İlçeye doğalgaz gelmiş olup, kullanılmaktadır.

 

COĞRAFİ KONUM:

 

Bucak, Burdur iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyinde Ağlasun ve Çeltikçi ilçeleri, batısında Kemer ilçesi, kuzeybatısında Burdur merkez, güneyinde Antalya İli, doğusunda Isparta İli ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1.436 km²'dir. İlçe merkezimiz, Burdur, Antalya, Isparta üçgeni içinde iyi bir konumdadır. Burdur’a 46 km, Isparta’ya 70 km, Antalya’ya 84 km uzaklıktadır. Aynı zamanda demiryoluna 40 dakika, hava ve deniz yoluna 1 saat uzaklıktadır. Bucak İlçesi 37–38 derece kuzey paralelleriyle 30–31 derece doğu meridyenleri arasındadır. İlçemizin rakımı 820 metre, ortalama yüksekliği 1.200 metredir. En yüksek noktası 2.336 metre İle Katrancık (Kestel) Dağı’nın Kulübe (Şişli) Tepesi’dir. Ovaya doğru uzanan bir vadinin taban ve iki yakasında kurulan ilçe merkezinin coğrafi yapısı iki bölüme ayrılmaktadır. Burdur-Antalya karayolunun batısında yer alan bölüm ovalık, doğusunda kalan bölüm ise dağlık ve ormanlık bir araziden oluşmaktadır. Doğudaki dağlar Teke Yöresindeki Bey dağlarının bir devamı olarak güney-kuzey doğrultusunda uzanır. İlçenin batı kesimindeki ovalar ise dağların doğrultusuna uyarak güneyden kuzeye doğru sıralanır. İlçenin topraklarını doğudan Isparta İlinin Sütçüler İlçesi, Güneyden Antalya İli, Batıdan Burdur Merkez İlçesi ve Kemer İlçesi, Kuzeyden Çeltikçi ve Ağlasun İlçeleri çevrelemektedir. Antalya-Burdur Karayolu ilçemiz içinden geçmektedir. Ayrıca 1995 yılında hizmete açılan AntalyaIsparta (Dereboğazı) Karayolu da ilçemizden geçmektedir. (35 km yakınından) Isparta’dan doğup Bucak’tan geçen Aksu Nehri önemli bir akarsudur. Aksu üzerinde Karacaören ve Kargı barajları vardır. Kestel Gölü kurutulmuştur, baraj göllerinden başka gölümüz yoktur.

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ:

 

İlçenin doğusunu kaplayan dar ve geniş karakterli vadilerden oluşan dağlık arazi, Isparta İli sınırındaki Aksu nehrine kadar %40’ lık bir eğimle iner. Burada hava biraz daha ılıktır. Bu bölgede köyler genellikle dağınık ve bölge tamamen ormanlarla kaplıdır. Ormanların % 86 ‘sını Kızıl Çam, % 6’ sını ardıç, % 4’ ünü sedir, % 2’ sini meşe, % 1’ ini Kızılağaç ve %1 ‘ini diğer ağaç türleri teşkil etmektedir. Ayrıca bu bölgede Antep Fıstığı, Zeytin ve İncir ağaçları da yer almaktadır. İlçenin batısında kalan ovalık arazide bölümler dar ve geniş sahalarla birbirine irtibatlı düz ve verimli topraklardır. Bu bölgede tepecikler pınar meşesi denilen çalılıklarla kaplıdır. Kestel, Heybeli, Yüreğil Köyleri ile Ürkütlü Köyü'nün kuzeyindeki dağların yüksek kısımları çam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır.

 

AKARSULAR:

 

Onaç Çayı: Çeltikçi İlçesini Bağsaray Beldesi dağlarından doğarak İlçemiz Dağarcık,

Alkaya ve Seydiköy arazilerinden geçerek Onaç sel kapanında toplanır.

 

Aksu: Isparta ile Eğirdir İlçesi Aksu Bucağından çıkarak , Isparta çayı ve yine Isparta’nın Çandır köyünden çıkan Göksu ile birleşir. İlçemiz ,Çamlık ve Elsazıköylerinin arazilerinden geçerek Karacaören –1 ve Karacaören-2 barajlarından geçtikten sonra Antalya ovasına dökülür.

 

Kestel Çayı: İlçemiz Kestel dağı ve köyünden doğarak kurutulan Kestel Gölü içerisinden geçer, yine aynı arazideki düdenlere dökülür.

Kızılsu: İlçemiz Kocaaliler beldesinin kırmızı topraklı dağlık ve ormanlık arazilerinden yağışların bol olduğu zamanlarda akar, İlçemiz Gündoğdu beldesindeki sel kapanında birikir.

 

GÖLLER VE BARAJLAR:

İlçe sınırları içerisinde sürekli suyu bulunan doğal bir göl yoktur. Yağışların bol olduğu yıllarda Kestel,Heybeli(Ambahan),Yüreğil köylerine ait arazilerde göl oluşmakta ve yaz aylarına doğru bataklık halini almaktadır. D.S.İ. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucu buralar kurutularak son yıllarda tarıma elverişli hale getirilmiştir. Aksu nehrinin İlçemiz sınırlarından geçtiği Karacaören köyünde Karacaören-1, Çobanpınar, Kocayer ve Kargı köylerinde Karacaören-2 baraj gölleri oluşmuştur. Bu barajlar taşkından koruma ve elektrik üretme amacıyla kurulmuştur Isparta – Antalya karayolunun geçtiği bu bölge ormanlar ve baraj gölleri ile birlikte eşsiz güzellikler oluşturmaktadır. Bucak İlçesinin kuzeybatısında da sulama amaçlı Onaç barajı vardır.

 

DAĞLAR:

 

İlçenin doğu ve kuzey bölümleri dağlarla kaplıdır. Doğudaki dağlar Beydağlarının devamıdır. İlçenin kuzey bölümünü kaplayan dağlar tektonik havzayı güney ve güneydoğudan sınırlayan dağlardır. Bunlardan en yüksek olanı 2.336 m. ile Kestel dağındaki Katrancık tepesidir.

 

İKLİM:

Bucak ilçesinin iklimi tam bir geçiş iklimidir. İlçede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu’nun kara iklimi arasında bir iklim görülmektedir. Yağış bakımından Akdeniz iklimi, sıcaklık koşulları bakımdan İç Anadolu iklimi yaşanır. Melli (Kocaaliler ) bölgesinin bir bölümü ile Aksu vadisinde kalan bölümlerde tamamen Akdeniz iklimi yaşanmaktadır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kış mevsiminde soğuklarla birlikte kar yağışı görülmekte olup; ancak 2-3 günden fazla kalmamaktadır.

Kış aylarında karasal iklim görülen yerlerde ısı –5 dereceye kadar düşer. Yağışlar genellikle kış ayları ve bahar girişinde görülür. Yaz aylarında ise kurak ve sıcak bir iklim görülür, genellikle ısı 40 dereceye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 15 derece dolayındadır.

 

İDARİ YAPI:

       1.436 km² yüzölçümüne sahip ilçenin 20 mahallesi, 2 belde belediyesi ve 35 köyü bulunmaktadır. Kızılkaya ve Kocaaliler Beldeleri bu ilçeye bağlıdır. Rakımı 820’dir. İl plaka kodu 15, telefon alan kodu 248, posta kodu 15300’dür.

 

    İLÇEDE GÖREV YAPMIŞ KAYMAKAMLAR

 

ADI SOYADI

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılış Tarihi

M. Kazım AKAN

1931

1931

Rüstem ÖZMEN

1932

1937

Ethem YETKİNER

1938

1939

Halil Ruhi SÖZEN

1939

1940

Halit Raci SÖZEN

1940

1941

Veli ÖZKAYA V.

1941

1942

Arif ÖZGEN

1942

1944

Selahattin ÜNER

1944

1948

Hüseyin ÖZDEMİR

1948

1950

M. Emin TAŞPINAR

1950

1953

Muharrem BAYSAL

1953

1954

Nazif KURUCU V.

29.03.1954

30.04.1954

Ali Fevzi ALALOĞLU V.

30.04.1954

22.12.1956

Ali Fevzi PANDIR

06.05.1957

17.08.1959

Adnan KANTEK

31.08.1959

12.02.1960

Sabir DENİZCİOĞLU

15.02.1960

05.05.1960

Bn. İlyas GİRAY

05.05.1960

21.07.1960

Adnan BUHURCU

21.07.1960

17.11.1961

Salih KAHRAMAN V.

17.11.1961

30.01.1962

Yurdauğur ÜNAL

30.01.1962

18.11.1964

Salih KAHRAMAN V.

18.11.1964

31.03.1965

Zafer TUNCEL V.

31.03.1965

14.05.1966

Salih KAHRAMAN V.

14.05.1966

16.02.1967

Mehmet OĞUZ V.

16.02.1967

01.11.1967

Kamil CEYLAN

13.01.1968

11.08.1969

H. İbrahim ALTINOK V.

11.08.1969

31.01.1970

Orhan TÜTÜNCÜ

24.04.1970

15.10.1971

Güner ORBAY

22.12.1971

07.08.1974

Kadri ÖNER V.

09.08.1974

22.09.1974

Salih KAHRAMAN V.

22.09.1974

11.12.1974

Hasan YÜKSEL

11.12.1974

02.08.1978

Cengiz HOROZ V.

29.12.1975

01.07.1976

Hayrullah YILDIZ

08.08.1978

14.04.1981

Behiç ÇELİK V.

17.04.1981

22.12.1981

Sebati BUYURAN

22.12.1981

22.02.1983

H. Avni COŞ V.

22.03.1983

15.08.1983

Aydın ARSLAN

16.08.1983

20.09.1985

Remzi SADİ

01.10.1985

11.07.1988

Ahmet MAİLOĞLU V.

01.08.1988

19.01.1989

Tahsin Cumhur ERSOY

15.09.1989

25.08.1995

İsmail GÜRSOY

06.09.1995

02.10.2000

Mestan DENİZ

25.10.2000

08.10.2003

Mehmet YILDIZ

15.10.2003

30.10.2006

Osman TAŞTAN

31.10.2006

22.08.2008

Osman HACIBEKTAŞOĞLU

30.08.2009

01.08.2013

Mehmet AKÇAY

12.08.2013

15.01.2015

M. Bahir ALTUNKAYA Vali Yard. Kaymakam V.

15.01.2015

15.02.2015

Hacı Bayram ACAR V.

17.02.2015

15.03.2015

İsmail BAYATA

16.03.2015

24.08.2017

Yalçın SEZGİN

05.09.2017

Devam ediyor

 
        İLÇEDE GÖREV YAPMIŞ BELEDİYE BAŞKANLARI VE GÖREV YILLARI
  

Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Eğitimi

Mesleği

Partisi

Görev Yaptığı Yıllar

Hafız Hasan Ağa

CHP

Hacı Ömer Ağa (2.Kez)

CHP

Hafız Hasan Ağa

(2. Kez)

CHP

Hacı Osman Ağa

CHP

Hacı Bekir Ağa

CHP

Devecioğlu Mehmet Ağa

CHP

Hacı Bekir GÜMÜŞAY

CHP

Ali KONU

Bucak

1909

İlkokul

CHP

Mehmet ALTINTAŞ

Bucak

İlkokul

CHP

1934-1938

İsmail ATAN (2 Dönem)

Bucak

İlkokul

CHP

1938-1946

Mustafa KONU 
(1. Dönem)

Bucak

1909

İlkokul

Serbest

Demokrat Parti

1946-1948

Ali Cudi YÜCE
(1. Dönem)

Bucak

1907

Rüştiye

Serbest

Demokrat Parti

1949-1950

Ali Cudi YÜCE
(2. Dönem)

Bucak

1907

Rüştiye

Serbest

Demokrat Parti

1950-30.03.1954

Mehmet AKAY

Bucak

1919

İlkokul

Serbest

Demokrat Parti

1954-1955

Ömer KOL

Bucak

1913

İlkokul

Serbest

Demokrat Parti

1955   6 Ay görev yaptı

Mehmet ÜLKÜ

Bucak

1912

İlkokul

Değirmenci

Demokrat Parti

11.01.1956-27.09.1957

Mustafa ÖZKAN

Bucak

1922

İlkokul

Kalaycı

CHP

1957-1960-ihtilal

Mustafa KONU
(2. Dönem)

Bucak

1909

İlkokul

Serbest

Adalet Partisi

17.07.1962-09.12.1973

Cemal AKTAŞ

Bucak

1935

Hukuk Fak.

Avukat

CHP

09.12.1973-19.12.1977

Mehmet TOPAY

Bucak

1943

Ortaokul

Esnaf

Milliyetçi Hareket P.

19.12.1977-12.09.1980 İhtilal

Kemal KAPLAN

Bucak/Demirli Köyü

1942

Ortaokul

Anavatan Partisi

27.03.1984-31.03.1989

Arsal SARI (İlk Dönem)

Bucak

1958

Üniversite Eskişehir A.Ü. Mimarlık Müh. Fak.

Mimar

Doğruyol Partisi

1989-1993

Arsal SARI (2. Dönem)

Bucak

1958

Üniversite

Mimar

Doğruyol Partisi

1994-1995 1995 sonu istifa etti

Ramazan SELEN

Bucak

1951

Yüksek İslam Enstitüsü

Müftü

Refah Partisi

05.06.1996- 2.8.1996Trafik kazası vefat


Mehmet Ali ÖZTOP

Burdur-Bucak / Devri

1951

Üniversite

Su Ürünleri Müh.

Refah Partisi

05.11.1996-22.04.1999

İsmail ÖZTOP

Bucak

1951

9 Eylül Ü. İzmir Y.İslam Enstitüsü

Öğretmen

Milliyetçi Hareket P.

22.4.1999-04.04.2001

Arsal SARI (3. Dönem)

Bucak

1958

Üniversite

Mimar

Demokrat Parti

2004-2009

Ramazan AYAZ

Bucak

1971

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fakültesi

Mimar

Ak Parti

2009-2014

Süleyman MUTLU

Bucak

1978

SDÜ Su Ürünleri Fak.

Sanayici

Ak Parti

04.04.2014-24.10.2016

Yasin UGUR

Bucak

Belediye Encümeni

Ak Parti

27.10.2016-26.11.2016

İsmail BAYATA


Ordu-Fatsa


1977


A.Ü. Siyasal B. F. Kamu Yön.


Kaymakam


Kayyum


26.11.2016-
24.08.2017

Yalçın SEZGİN


Antalya - Korkuteli


1967


A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak.


Kaymakam


Kayyum


05.09.2017

 

Emrullah ÜNAL


Burdur-Bucak

 1965
 
Uludağ Üniv. Veteriner Fak. Yüksek Lisans

 Veteriner-Serbest
 
AK Parti
 
11.04.2019
Devam ediyor

NÜFUS:

 
      TÜİK tarafından açıklanan NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak Bucak İlçesinin 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Bucak ilçesi merkezinin nüfusu 2018 yılında 64.943 kişi olarak belirlendi. İlçe merkezindeki nüfusun 32.664'ünü kadın, 32.279'unu erkek nüfus oluşturmaktadır.

Öte yandan belde ve köylerinde dahil edildiği Bucak ilçesinin 2016 yılı toplam nüfusu 64.910 olarak açıklandı.

BUCAK İLÇESİNİN YILLARA GÖRE NÜFUSU

       

YIL

TOPLAM

ŞEHİR

KIR

1965

34.068

10.094

23.974

1970

40.001

12.293

27.708

1975

42.781

15.090

27.691

1980

45.693

18.852

26.841

1985

48.472

20.507

27.965

1990

54.427

27.407

27.020

2000

57.950

28.833

29.117

2007

58.837

35.621

23.216

2008

59.902

35.843

24.059

2009

59.800

36.370

23.430

2010

61.173

37.667

23.506

2011

61.429

38.453

22.976

2012

63.437

40.903

22.534

2013

64.188

42.108

22.080

2014

64.763

43.282

21.481

2015

64.783

43.826

20.957

2016

64.910

44.08920.821

2017

   65.282

44.907

20.375

2018

   64.94344.52120.422

   
 

2013-2014-2018 YILLARINDA BUCAK İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİN NÜFUSLARI

 

KÖYÜN ADI

2013 YILI NÜFUSU

2014 YILI NÜFUSU

2018 YILI NÜFUSU

2018 YILI
ERKEK NÜFUS

2018  YILI KADIN NÜFUS

 

ALKAYA

134

137

147

79

68

 

ANBAHAN

441

434

388

182

206

 

AVDANCIK

389

376

352

172

180

 

BELÖREN

43

41

38

16

22

 

BEŞKONAK

360

342

330

167

163

 

BOĞAZKÖY

775

757

706

364

342

 

ÇAMLIK

1.558

1.474

1.397

685

712

 

ÇOBANPINAR

638

628

594

305

289

 

DAĞARCIK

160

156

158

68

90

 

DEMİRLİ

530

525

518

257

261

 

DUTALAN

113

117

119

62

57

 

ELSAZI

672

650

628

303

325

 

GÜNDOĞDU

1.180

1.149

1.107

538

569

 

İNCİRDERE

495

485

449

229

220

 

KARAALİLER

424

405

379

186

193

 

KARACAÖREN

164

152

140

75

65

 

KARAOT

199

202

177

90

87

 

KARAPINAR

1.016

1.013

966

471

495

 

KARASEKİ

152

141

141

73

68

 

KARGI

456

473

453

233

220

 

KAVACIK

279

257

239

118

121

 

KEÇİLİ

230

233

225

105

120

 

KESTEL

829

830

761

368

393

 

KIZILCAAĞAÇ

190

191

173

81

92

 

KIZILLI

450

450

403

214

189

 

KIZILSEKİ

561

516

459

221

238

 

KUŞBABA

1.008

966

876

449

427

 

KUYUBAŞI

132

130

138

69

69

 

SEYDİKÖY

684

662

620

316

304

 

SUSUZ

1.034

1.019

984

499

485

 

TAŞYAYLA

637

622

620

313

307

 

UĞURLU

421

417

404

205

199

 

ÜRKÜTLÜ

848

836

764

371

393

 

ÜZÜMLÜBEL

223

219

208

105

103

 

YÜREĞİL

489

471

429

213

216

 

 
2014-2015-2018 YILLARINDA BUCAK İLÇESİNE BAĞLI BELDELERİN NÜFUSLARI

 

BELDENİN ADI

 

2014 YILI NÜFUSU

 

2015 YILI NÜFUSU

 

 

2018 YILI NÜFUSU

KOCAALİLER BELDESİ

2.066

2.041

1.981

 

KIZILKAYA BELDESİ

1.939

1.859

2.053

 


MAHALLELERE GÖRE 2018 YILI BURDUR BUCAK NÜFUSU

SIRA NO

MAHALLE ADI

2018 YILI TOPLAM NÜFUS

ERKEK NÜFUS

KADIN NÜFUS

1

ALAATTİN MAHALLESİ

2.152

1.100

1.052

2

ATİLLA MAHALLESİ

106

59

47

3

BARBOROS MAHALLESİ

1.306

661

645

4

CAMİİ MAHALLESİ

2.640

1.059

1.581

5

ÇAMLICA MAHALLESİ

2.425

1.247

1.178

6

ÇAVUŞLAR MAHALLESİ

1.709

873

836

7

ÇUKUR MAHALLESİ

767

388

379

8

FATİH MAHALLESİ

5.478

2.750

2.728

9

KARAYVATLAR MAHALLESİ

912

454

458

10

KONAK MAHALLESİ

4.162

2.077

2.085

11

MEHMET AKİF MAHALLESİ

5.959

3.006

2.953

12

MİMAR SİNAN MAHALLESİ

581

295

286

13

OĞUZHAN MAHALLESİ

1.221

646

575

14

ONAÇ MAHALLESİ

1.240

639

601

15

PAZAR MAHALLESİ

1.015

449

566

16

SANAYİ MAHALLESİ

2.491

1.239

1.252

17

YENİ MAHALLE

7.371

3.617

3.754

18

YETMİŞ EVLER MAHALLESİ

1.052

553

499

19

YÖRÜKLER MAHALLESİ

685

340

345

20

YUNUS EMRE MAHALLESİ

1.241

610

631

BELDELERİN MAHALLELERİ(KOCAALİLER-KIZILKAYA)

21

KIZILKAYA/AVDAN MAHALLESİ

610

310

300

22

KIZILKAYA/PAZAR MAHALLESİ

561

283

278

23

KIZILKAYA/YENİ MAHALLESİ

768

378

390

24

KIZILKAYA/YUVA MAHALLESİ

114

57

57

25

KOCAALİLER/CAMİİ MAHALLESİ

782

402

380

26

KOCAALİLER/GÖKALAN MAHALLESİ

161

81

80

27

KOCAALİLER/KARŞIYAKA MAHALLESİ

588

300

288

28

KOCAALİLER/PAZAR MAHALLESİ

450

229

221

2014-2015-2018 YILLARINDA BUCAK İLÇESİNE BAĞLI BELDELERİN TOPLAM NÜFUSLARI

 

BELDENİN ADI

 

2014 YILI NÜFUSU

 

2015 YILI NÜFUSU

 

 

2018 YILI NÜFUSU

KOCAALİLER BELDESİ

2.066

2.041

1.981

 

KIZILKAYA BELDESİ

1.939

1.859

2.053

 

Güncelleme: 18.04.2019
 Kaynak: http://www.nufusune.com/bucak-ilce-nufusu-burdur

 

EKONOMİ:

2013 Yılı itibariyle Nüfusun % 78’i çiftçidir. Küçük esnaf ve sanatkâr ise nüfusun % 12’lik bölümünü oluşturmaktadır. Bucak, Antalya’ya olan yakınlığı ve bölgeyi diğer illere bağlayan karayolu üzerindeki konumu ile büyük bir gelişme göstermiştir. Karayolu nedeniyle ilçede nakliyecilik ve buna bağlı olarak da oto tamirciliği gelişmiştir. Küçük sanayinin, özellikle oto sanayinin, ileri düzeyde oluşu, oto parçası ticaretinin doğmasına da neden olmuştur. Yerli ve yabancı her türlü aracın yedek parçasını ilçede bulmak mümkündür. İlçede üç binin üzerinde küçük sanayi esnafı bulunmakta olup, küçük sanayiciler motorlu araç tamiri, oto elektrikçiliği, motosiklet tamirciliği, akücülük, lastikçilik ve ayar servisleri gibi dallarda çalışmalarını sürdürmektedir. İlçe merkezinde küçük sanayi yapı kooperatifinin yürüttüğü sanayi sitesi inşaatı bitmiştir. Oto tamirciliğinin yaygın olmasının yanı sıra, yörenin orman zenginliği sonucu atölye işletmeciliği de gelişmiştir. İlçede torna-tesviye, karoser, boya, mobilya, ağaç ve demir doğrama ile kaporta atölyeleri mevcuttur. İlçe ormanlarından elde edilen keresteler bölge dışında aranan hammadde olmuş ve çok sayıda atölye tarafından üretilen keresteler bölge dışına gönderilmektedir. İlçede günlük 6.000 ton çimento kapasiteli çimento fabrikası (As Çimento), tuğla fabrikaları, saatte 30 ton kapasiteli yem fabrikası (faal değil), 2 adet plastik fabrikası (su hortumu, poşet, elektrik borusu, sera örtüsü), akü fabrikası, piston fabrikası, mermer fabrikaları ve çok sayıda mermer atölyesi, 2 adet portatif çelik HYPERLINK "http://www.oguzhaniskele.com/"iskele imalathanesi, 4 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Ayrıca üretimine başlanılan inşaat yapıştırıcılığı da etkili olmaktadır İlçe sınırları içinde son yıllarda zengin mermer yatakları bulunmuş ve işletmeye açılmıştır. Mermercilik, Bucak sanayisinin lokomotifi olmuştur. İlçedeki mermer fabrikalarında, dış kaplamada kullanılan traverten türü mermer üretilmektedir. Şimdi bucak ilçesinde Ford, BMC gibi araba fabrikalarını yedek parça üreten imalathaneler ve büyük servis bakım atölyeleri bulunmaktadır. Sanayi sitesinden kalorifer kazanı, sağlık malzemeleri ve çeşitli imalathaneler de bulunmaktadır. İlçede Bucak-Antalya karayolunun üzerinde büyük bir hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. İlçede iklimin ılıman oluşu ve arazinin elverişli olması her türlü ziraatin yapılmasına imkân vermektedir. Toplam 300.000 dekar tarım alanının 236.000 dekarında kuru, 64.000 dekarında da sulu tarım yapılmaktadır. İlçemiz ova köylerinin arazilerde taban suları mevcuttur. Kuyu ve sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sular içme ve sulamada kullanılır. İlçe arazisinin dağlık kesiminde (Melli-Aksu Bölgesi) zeytin, incir, üzüm, şeftali, fıstık, susam, narenciye ve sebze yetişir. Ovalık arazide ise ağırlıklı olarak kültür bitkileri, hububat ve meyve yetiştirilir. Meyvecilik özellikle Karapınar, İncirdere, Kızılcaağaç köyleri ile Kocaaliler ve Kızılkaya beldelerinde gelişmiş olup, Ortadoğu Ülkeleri'ne ihraç edilmektedir. İlçede büyük yapraklı Virjinya tipi tütün yetiştirilmekte, işlenmesi için Adana’ya gönderilmektedir. İlçede son yıllara kadar virjinya tipi tütün üretimi çok geniş yer tutmaktaydı ama son yıllardaki uygulamalar sebebiyle tütün üretimi azalarak meşhur bucak tütünü yok olma yüz tutmuştur. Köyler hayvancılık açısından da gelişmişlerdir. Süt ve besi sığırcılığı, keçi, koyun ve kümes hayvancılığı yapılmaktadır. İlçede 16.970 baş sığır, 24.500 baş koyun, 71.200 baş keçi ve 450.000 adet de tavuk bulunmaktadır. İlçede 4 adet peynir mandırası ve birçok süt toplama merkezi kurulmuştur. Antalya ve İstanbul’daki bazı otellerin peynir ihtiyacını Bucak karşılamaktadır. Karacaören Baraj Gölü'nde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Sazan, levrek, kefal ve yayın balığı başlıca balık çeşitleridir. Kargı Baraj Gölü'nde balıklandırma çalışmaları yapılmış olup, son yıllarda tarla/havuz balıkçılığı konusunda eğitici çalışmalar yapılmış, üreticiler konuya özendirilmiştir. İlçede iki tanesi Heybeli ve Kuşbaba’da olmak üzere 6 tesiste havuz balıkçılığı yapılmaktadır. Arıcılık, gezginci arıcılık şeklindedir. İlçede toplam 3.000 adet fenni kovan mevcuttur.

İlçemizde 600’ ün üzerinde  küçük sanayi esnafı olmak üzere 4000 esnaf, 125 fabrika ve atölye mevcuttur. 2500’ü mermerde olmak üzere 6000 işçi istihdam edilmektedir.

İlçemizde büyük sanayi alanında 160 fabrika ve imalathane bulunmaktadır. Özellikle işlenmiş traverten, mermer, çimento üretimi yapılmaktadır. Amerika, İsrail, Çin, Libya ve Suudi Arabistan ve diğer ülkelere 2013 yılında toplam ihracat 200 milyon doların üzerinde olup,  İlçemizde 67 firma ihracat yapmaktadır.  İlçemizde  tüketilen 382 milyon kwh elektriğin  336 milyon kwh’ ı sanayide tüketilmektedir.

İlçemizde üretilen çelik iskele, çelik kapı, mermer makineleri, motor gömleği, piston, kesme çiçek ve çelenk yurt dışına ihraç edilen ürünlerimizden bazılarıdır.

Bölgenin I.Kısım OSB alanı 85 hektar olup, 61,79 hektarı sanayi parselidir. Bu alan 76 parsele ayrılmış olup yapılan revizyon çalışmaları neticesinde 80 parsele çıkarılmıştır. Oluşan 80 parsel, 39 firmaya tahsis edilmiştir. 80 parsel üzerinde 62 parsel üzerinde 27 firma üretime geçmiş, 14 parsel üzerinde 10 firma inşaat ve 3 parsel üzerinde 2 firma da proje aşamasındadır. Tesislerin %71’ü mermer, %10’ü metal, %10’u ağaç işleri, %9’ü da gıda alanlarında faaliyet gösterecektir.

OSB II. Kısım genişletme çalışmaları kapsamında 100 hektar alanın kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 16 adet parsel arazi karşılığı taahhütnameli verilmiştir. 33 adet parselin ön tahsisi yapılmıştır. 6 firma üretime geçmiş, 11 firma inşaat halinde ve toplam 24 firma proje aşamasındadır.

Bucak Belediyesine arıtma tesisi için 5 hektar alan ayrılmış olup,  arıtma tesisi faaliyete geçmiştir. Ayrıca II. kısım OSB alanı sosyal donatı alanının 35.000 m²’lik kısmı Bucak teknik ve Endüstri Meslek Lisesine tahsis edilmiş olup, okul inşaatı bitmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılına faaliyete geçmiştir.

        

 

KÜLTÜR - EĞİTİM - SAĞLIK:

 

          Burdur’un genelinde olduğu gibi okuma-yazma bilen nüfus oranı Bucak’ta da oldukça yüksektir (% 99). Ancak okuma-yazma bilen nüfus içinde yüksekokul mezunu sadece % 5’lik bir orana sahiptir. Son yıllarda üniversite mezunu sayısı hızla artmaktadır. İlkokul ve ortaokul mezunu nüfus oranı ise % 70’tir. Okuma-yazma bilen nüfusun % 12’si lise ve dengi okul mezunu, % 13’ü de okuma-yazma kursu bitirenlerden oluşmaktadır. İlçede 24.04.2006'da hizmete giren ve içerisinde kütüphanenin, çok amaçlı salonun ve sergi salonun yer aldığı Kültür Merkezi bulunmaktadır. İlçe merkezinde 8 adet ilkokul, 8 adet ortaokul bulunmaktadır. Liseler olarak Bucak ilçesinde; Adem Tolunay Fen Lisesi, Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi, Bucak Anadolu lisesi, Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necati Topay Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Oğuzhan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Özel Oğuzhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okulöncesi okullarda 1.229, ortaokullarda 3.709, liselerde 4.060 öğrenci bulunmaktaydı.

        2016/2017 Eğitim-öğretim yılında "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4 Anaokulu, 25 ilkokul, 22 Ortaokul, 11 lise bulunmaktaydı. 2016/2017 eğitim-öğretim yılına 13.018 öğrenci ve 978 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle başlanmıştır.

         İlçede Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlı İşletme Fakültesi, Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksek Okulu bulunmaktadır. Yüksekokullar ilçenin değişik bölümlerine dağılmıştır.

        İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku Anabilim dallarından oluşmaktadır.
       Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu'na bağlı
Yönetim Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Ticaret, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği bölümleri bulunmaktadır. 
         Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, İnşaat Bölümü, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Tasarım Bölümüne
sahiptir.

        Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu’na bağlı Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Bilgisayar Kullanımı Bölümü, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü bulunmaktadır.

        Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Çocuk Gelişimi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümlerine sahiptir.

        İşletme fakültesinin kuruluş izni de 20.08.2015 tarih, 8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 27.08.2015 tarih 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İşletme Fakültesi ve Bucak Sağlık Yüksek Okulu fiili olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başladılar. Bucak İşletme Fakültesi'ne 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gece ve gündüz olmak üzere iki öğretimden 80'er öğrenci olmak üzere 160 öğrenci alınmıştır. Bucak Sağlık Meslek Yüksek Okuluna da 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 180 öğrenci alınmıştır. Bucak Sağlık Yüksek Okulu'nun Acil Yardım ve Afet Yönetimi  Bölümü tek öğretimden oluşmakta olup, 60 öğrenci alınmıştır. Hemşirelik bölümü iki öğretimden oluşmaktadır ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında  80'erden 160 öğrenci alınmıştır. Oğuzhan kampüsünde kredi yurtlar kurumuna bağlı 500 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.
       İlçede 2016 yılı itibariyle 1 özel yabancı dil kursu ve 3 motorlu taşıt sürücü kursu bulunmaktadır. İlçede Çıraklık Eğitim Merkezi, Sanayi Sitesi Kooperatifinin Sosyal Tesisleri'nde faaliyet göstermekte olup, 24 dalda çırak, kalfa ve ustalık eğitimi vermektedir. İlçe merkezinde 200 yataklı Devlet Hastanesi bulunmaktadır. İkinci hastanenin yapımı devam etmektedir. 2016 yılı itibariyle toplam 12'si merkezde 6'sı belde ve köylerde olmak üzere 18 adet aile hekimliği ve köylerde 14 adet sağlık evi mevcuttur.

        İlçemizde 4 tane matbaa vardır. Hedef, Ses 15, Oğuzeli, Gündem ve Akça olmak üzere 5 mahalli gazete çıkmaktadır. 1 özel televizyon(Kanal 15 tv)  kanalı bulunmaktadır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLÇE MERKEZİNDEKİ OKULLAR

ANAOKULLARI

LİSE VE DENGİ OKULLAR

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi

Zübeyde Hanım Anaokulu

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi

İLK VE ORTAOKULLAR

Bucak Anadolu Lisesi

75. Yıl İlkokulu

Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Barbaros Ortaokulu

Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atatürk İlkokulu

Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ayşe Sak Ortaokulu

Bucak Anadolu İmam Hatip Lisesi

Emin Gülmez Ortaokulu

Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi

Oğuzhan İlkokulu

Mesleki Eğitim Merkezi

Oğuzhan Ortaokulu

RESMİ ENGELLİ OKULU

TOKİ İlkokulu

Bucak Şehit Akif Altay Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe

TOKİ Ortaokulu

15 Temmuz Şehitler Ortaokulu

ÖZEL OKULLAR

Adnan Menderes İlkokulu

Meleklerevi Anaokulu

Adnan Menderes Ortaokulu

Kırmızı Bağcık Anaokulu

Cumhuriyet İlkokulu

Özel Bucak Bilim Koleji

Cumhuriyet Ortaokulu

Özel Oğuzhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu

Bucak Karbeyaz Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

Hüseyin Türker Ortaokulu

 

İmam-Hatip Ortaokulu

 


      SPOR:

Bucak'ta sadece Bucak Belediyesi Oğuzhanspor vardır. Profesyonel lige yükselememiştir. 2009-2010 sezonunda Burdur'u BAL'da temsil etmiştir. Şu an yine BAL'da mücadele etmektedir.      

 


Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 15755 kez gösterilmiştir.