Arama Site Ağacı Anasayfa


Kuruluş ve Tarihçe

 

KÜTÜPHANEMİZİN KURULUŞ VE TARİHÇESİ

                

        Bucak İlçe Halk Kütüphanesi bugünkü Oğuzhan İlkokulunun batısında bulunan Kızılay’a ait ahşap binada Çocuk Kütüphanesi olarak 31.03.1956 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

        Kütüphane hizmetlerinin daha iyi ve verimli verilebilmesi için Bucak Belediyesi’nce oluşturulan kitaplıkla birleştirilerek 1970 yılında Bucak Belediyesi hizmet binasının dördüncü katına taşınmıştır.

        Kültür Bakanlığı’nın 12.04.1978 tarih, 268/681 sayılı kararı ile “İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu”  adını almıştır. 08.09.1990 tarih, 20629 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 90/816 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve Kültür Bakanlığı’nın 25.02.1991 gün, 604 sayılı Onayı ile “Bucak İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü” adını almıştır. Halen bu ad altında hizmet vermektedir.

 

       Kütüphanemiz Bucak Belediyesi Hizmet binasının 4. katında yaklaşık 110 m²’ lik bir alanda bulunduğu katın yarısında hizmet vermekteydi. Kütüphane bir okuyucu salonu, bir müdür odası, bir de fotokopi odası ve depo olarak kullanılan odadan ibaretti. Kütüphanede  yer darlığı başlamış, gelen kitaplar salona konulamamıştır. Koliler içerisinde bırakılmak durumunda kalınmıştır. Çözüm için hizmet verilen katta Bucak Belediyesi'nden depo olarak kullanılmak üzere 1 oda daha talep edilmiştir. İlerleyen dönemde yeni kitapların çok gelmesinden dolayı yer darlığı devam etmiştir.

       İlçemizde Kültür Merkezi yapımı çalışmaları 1997 yılında İlçemiz Yeni Mahalle, Fidan Çıtlık mevkiinde bulunan tapunun 12 pafta, 173 ada, 1.822 parsel numarasında hazine adına kayıtlı 3.207 m² yüzölçümlü  tarla vasfındaki taşınmaz malın imar planında  Kültür Merkezi yeri olarak ayrılması ve Burdur Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün Valilik Makamı’ndan almış olduğu  25.11.1997 tarihli onaylarıyla da belirtilen yerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı’na  tahsisiyle başlamıştır. 1997 yılının Aralık ayında yedi bin Türk Lirası ödenek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gönderilmiş ve bu ödenek Burdur İl Özel İdaresine Kültür Merkezi yapımı için aktarılmıştır. Gelen ödeneğin çok yetersiz olması nedeniyle binaya başlanamamıştır. 

       Daha sonra 2002 yılında Burdur İl Özel İdaresi’nce tekrar Kültür Merkezi binası yapılması gündeme gelmiştir.  Mevcut arsanın İlçe merkezine ve toplu taşıma araçlarının geçtiği yola uzak olması nedeniyle bedel ödemeksizin İlçe merkezinde ve toplu taşıma araçlarının geçtiği yol üzerinde yeni bir arsa temin edilmesi yoluna gidilmiştir. Konuyla ilgili olarak İlçemiz Halk Kütüphanesi Müdürlüğü çalışma başlatmış ve mevcut arsanın İlçemiz Konak Mahallesi olukaltı mevkiinde Bucak Belediyesi ve 15 verese üzerine kayıtlı tapunun 30 –M-4D, 120 ada, 957 nolu parsel (866 m²) ile Hüseyin TÜRKEL adına kayıtlı aynı mevkide bulunan 35 pafta, 120 ada, 244 nolu parsellerin(1.332 m²)  bedel ödemeksizin takas yapılması için ilgili şahısların uygun görüşlerini almıştır. Daha sonra İmar planında Bucak Belediyesi Encümeninin 20/08/2002 tarih, 246 nolu kararı ile gerekli değişikliğin ve takasın yapılaması uygun görülmüştür.

        Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2002 tarih, 28992 sayılı kararıyla da anılan arsaların takasının uygun olacağı belirtilmiştir.  

         Burdur Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nce 09.12.2002 tarihinde 244 ve 957 nolu parsellerde bulunan toplam 2.198 m²  arsanın tahsisi yapılmış, 26.02.2003 tarihinde ise anılan parseller birleştirilerek 90  m² si yola terk edilerek 1079 nolu parselde 2.108 m²  olarak tescil edilmiştir. Bu arsanın 03.12.2003 tarihinde Kültür Merkezi yapılmak üzere 2 yıllığına ön tahsisi uygun görülmüş ve iki yılın bitimine kadar binaya başlanmaması durumunda ön tahsisin herhangi bir yazışmaya meydan verilmeden kalkmış sayılacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine proje hazırlanma aşamasına geçilmiştir. Bucak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Mimaresi Ümran KURT tarafından proje hazırlanmış ve yapılacak binanın maketi de hazırlanarak Burdur Valiliği’ne teslim edilmiştir.

        Sayın Burdur Valimiz Can Direkçi'nin 2003 yılında İlçemiz Halk Kütüphanesini ziyaretinde sorunlar anlatılmış ve acilen çözüm gerektiği bilgileri verilmiştir. Sayın Valimiz Bucak o günkü Belediye Başkanı Arsal SARI'dan Kütüphanenin bulunduğu katın tümünün Kütüphanin kullanımına verimesini talep etmiştir. Bebelediye Başkanı da söz konusu katta Belediyenin arşiv odalarının olmasından dolayı katın tamamının  Kütüphaneye verilmesinin imkansız olduğunu söylemiştir. Akabinde Valimiz Can Direkçi kütüphanenin daha geniş bir yer kiralanalanarak mevcut yerden çıkarılması talimatını vermiştir. Kiralama için uygun genişlikte bir bina bulunamamıştır. Daha sonra   Sayın Valimizin direktifleriyle İl Özel İdaresi'nce Kütüphane binası yapım çalışmaları başlamıştır. 

         İlçe Emniyet Müdürlüğü binası arkasında, İl Özel İdaresi tarafından 2004 yılının Eylül ayında yapılan ihale sonucu 06 Ekim 2004 tarihinde inşaatına başlanan 1067 m² lik alanda Kültür Merkezi yapımı 20/10/2005’te tamamlanmıştır. Binanın yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı da parasal katkıda bulunmuştur. Binanayı Antalya'da faaliyet gösteren müteahhitlik firması ÖZBİR ve ÖZMİR İnşaat Ortaklıgı gerçekleştirmiştir. Bina Kültür Merkezi olarak yapılmışsa da resmiyette fiili olarak böyle bir teşkilatlanma olmamıştır. Tamamının sorumluluğu Bucak İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne verilmiştir.  Binanın kapalı kullanım alanı 1.668 m² civarındadır. 24 /04/2006 tarihinde Kütüphanemiz Bucak Kültür Merkezi’ne taşınarak bu binada hizmet vermeye başlamıştır.

Kültür Merkezimiz çok amaçlı solonlar ve kütüphane bölümü olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. 

         Kültür Merkezimizi Binası 12/09/2008 tarihinde imzalanan protokolle Burdur İl Özel İdaresi’ne amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Binanın 2006 yılından 2008 yılana kadar cari giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı ve aynı Bakanlığa bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü karşılamış, 2008 yılından 2013 yılının sonuna kadar da İl Özel İdaresiyle Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü karşılamıştır. 2014 Yılının Haziran ayında İl Özel İdaresi, binanın masraflarının karşılanamayacağını gerekçe göstererek Bucak Kültür Merkezi Binasının tahsisinin kaldırılması için çalışmaların başlatılması kararını almıştır. Binanın tahsisini Bucak Belediye Başkanlığı talep etmiştir. Binanın tümünün masraflarını karşılayamayacağı gerekçesiyle tahsis talebinden vazgeçmiştir. Bakanlığımızla gerekli yazışmalar yapılmış olup, binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesi için Burdur Defterdarlığı'na ve Bucak Mal Müdürlüğü'ne talepte bulunulmuştur. Hizmet binamız 25.03.2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne  kültür merkezi-kütüphane olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

 

KÜTÜPHANEMİZDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖREV YAPANLAR 

 

ADI-SOYADI

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Eğitimi

Göreve Başlama

Görevden Ayrılış

Kütüphanedeki Görevi

GELDİĞİ KURUM

GİTTİĞİ YER

ALİ KONU                

Bucak

1937

Balıkesir Necatibey Köy Enstitüsü

1956

----------

Öğretmen Kütüphaneci

Bucak-İncirdere Köyü İlkokulu

Bucak Cumhuriyet İlkokulu

ALİ ŞENTAŞ

Burdur/Karamanlı

1930

Isparta Gönen Köy Enstitüsü

1958

1961

Öğretmen Kütüphaneci

Bucak Cumhuriyet İlkokulu

Bilinmiyor

MUSA YÖNTEM

Bucak/Burdur Kızılkaya Beldesi

1928

Isparta Gönen Köy Enstitüsü

18.08.1962

1967

Öğretmen Kütüphaneci

Yüreğil İlkokulu

Hürriyet İlkokulu


MEHMET        TAŞKESEN                        

Burdur/Kemer

01.01.1934

Isparta Gönen Köy Enstitüsü

01.11.1968

10.12.1971

Öğretmen Kütüphaneci

Burdur Merkez İlkokulları

Burdur Sakarya İlkokulu

ADEM ÇALIŞKAN

BURDUR/BUCAK

1948

Ortaokul

19.12.1970

30.11.1972

Hizmetli

İlk görev

Bucak Nüfus Md.

ADEM ÇALIŞKAN

BURDUR/BUCAK

1948

30.11.1972-10.10.1973 Tarihleri Arasında Bucak Nüfus Müdürlüğünde hizmetli olarak çalıştı 

ADEM ÇALIŞKAN

BURDUR/BUCAK

1948

11.10.1973 Tarihinde tekrar Bucak Çocuk Kütüphanesine dönüp hizmetli olarak göreve başladı

ADEM ÇALIŞKAN

BURDUR/BUCAK

1948

30.05.1975-30.10.1975 Tarihleri arasında Yazıpınar Ortaokulunda çalıştı. 31.10.1975 tarihinde tekrar Kütüphaneye dönüş yaptı

ADEM ÇALIŞKAN

30.06.1986 Tarihinde memur kadrosuna atandı 

31.10.1975

22.08.1995

Memur

Yazıpınar Ortaokulu

Emekli oldu

ALİ BAKİ KURNAZ

BURDUR/BUCAK

1934

Ankara İlk öğretmen Okulu

08.12.1971

31.01.1992

Öğretmen Kütüphaneci

Milli Eğitim Bak.

Ağrı İl Halk Küt. Md.

NURHAN ŞENKAL

Burdur Merkez

Lise

01.05.1979

11.01.1980

Memur

İlk görev-Üniversitede okumak için 11.01.1980 İstifa etti

Konya Devlet Mimarlık ve Müh. Akademisi

YUSUF UYANIK

BURDUR/BUCAK

1948

İlkokul

16.07.1980

19.11.1993

Hizmetli

Burdur Müze Md.

Emekli oldu

AHMET ASIM SEYREK

Tunceli/Mazgirt

1953

Balıkesir Necati Bey Köy Enstitüsü

28.01.1981

27.03.1981

Memur

Elazığ Kültür Müdürlüğü

Elazığ Kültür Müdürlüğü

YUSUF ŞENLİK

ISPARTA

1947

Ortaokul

04.07.1996

16.08.1996

Memur

Isparta İl Halk Küt.

Emekli oldu

AYŞE POLAT

ANKARA/GÖLBAŞI

1969

Lise

28.08.1998

28.03.2000

Şef

Rize İl Kültür Md.

Gölbaşı İlçe Halk Küt.

RAMAZAN ÇETİNKAYA

BURDUR/BUCAK

1956

İlkokul

11.05.1994

11.07.2003

Hizmetli

Bucak Belediyesi

Emekli oldu

ADNAN BÜLBÜL

BURDUR/BUCAK

1966

İmam Hatip Lisesi

17.12.1996

31.07.2003

İmam/Memur

Diyanet/İmamlıktan

Bucak Devlet Hastanesi

ALİ ÇELİK

ADIYAMAN

1963

 Açıköğretim  İşletme Bl.

30.09.2006

18.04.2008

Şef-İl Kültür ve Tur. Md. G. Pers.

Burdur İl Kültür ve Tur. Md.

Burdur İl Kültür ve Turizm Md.

SELDA DAMAR

BURDUR/BUCAK

1970

Kız Meslek Lisesi

26.03.2010

14.09.2015

İl Kültür ve Tur. Md. Geçici Pers. (4/c’li)

TEKEL

          14.09 2015 Emekliye Ayrıldı

ERDOĞAN ÇAKAR

DENİZLİ/ÇAMELİ

1967

A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bl.

31.07.1992

Devam ediyor

Kütüphaneci/Müdür

Artvin Şavşat İlçe Halk

Halen çalışıyor

HÜSEYİN İNCE

BURDUR/BUCAK

1976

İst. Ü. Edebiyat Fak. Kütüphanecilik Bl.

29.05.2007

Devam ediyor

Kütüphaneci

Dinar İlçe Halk Küt.

Halen çalışıyor

HÜSEYİN ERDOĞMUŞ

BURDUR/BUCAK

1982

Lise

28.11.2005

Devam ediyor

İl Özel İdaresi Geçici Personeli (E.K.)

İlk göreve başlama

Halen çalışıyor

MEHMET AYA

BUCAK/KIZILKAYA

1971

İlkokul

28.10.2011

Devam ediyor

Hizmetli-SGK'lı Daimi İşçi

Kızılkaya Belediyesi

Halen çalışıyor

 Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2241 kez gösterilmiştir.